Elektrik Üretimi

Türkiye, jeotermal enerji potansiyelinin dünyada en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin jeotermal elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ilk sıraya yükselmesi beklenmektedir. Çevre dostu olmasından ötürü, son on yılda yenilenebilir enerji dünya genelinde ön plana çıkmıştır. Son yıllarda, ruhsatların çoğunluğunun yer aldığı Aydın Büyük Menderes Grabeninde mevcutlara ilaveten birçok sahada yeni jeotermal enerji santralleri kurulması için çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Jeotermal Kanunu, Yönetmeliği ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmış olması hukuki altyapısı da büyük ölçüde düzenlenmiş olan sektörün önemini artırmış, getirilen teşviklerin de etkisiyle sektöre olan ilgi gözle görülür biçimde artmıştır.

SDS Enerji, önemli jeotermal potansiyele sahip Batı Anadolu’da çok sayıda ruhsata sahiptir. Bu ruhsat alanları Aydın İlinde Büyük Menderes Grabeni içerisinde ve İzmir İlinde Bakırçay Grabeninde yer almaktadır. Sahalar temin edilirken, titiz araştırmalarla başta elektrik üretimi olmak üzere yüksek potansiyeli bulunan alanlar tercih edilmiş, potansiyeli düşük bulunan sahalar ise terk edilmiştir.

SDS Enerji, önemli jeotermal potansiyele sahip Batı Anadolu’da çok sayıda ruhsata sahiptir. Bu ruhsat alanları Aydın İlinde Büyük Menderes Grabeni içerisinde ve İzmir İlinde Bakırçay Grabeninde yer almaktadır. Sahalar temin edilirken, titiz araştırmalarla başta elektrik üretimi olmak üzere yüksek potansiyeli bulunan alanlar tercih edilmiş, potansiyeli düşük bulunan sahalar ise terk edilmiştir.

Aydın İli'nde bulunan ruhsatlarımızdan Kuyucak'ta iki adet derin üretim sondajının her ikisi de başarıyla tamamlanmıştır. Her iki kuyunun da elektrik üretimine uygun olduğu kuyu test sonuçları ve verilerinden anlaşılmıştır. Bu verilerden hareketle sahanın tamamı üzerinde yapılan nihai analiz ve çalışmalar, ruhsat alanında 150 MWe'nin üzerinde bir elektrik üretim potansiyeli olduğunu göstermektedir. Sahada önümüzdeki dönemde ilave sondajlar yapılarak elektrik santralleri kurulması planlanmaktadır (Kuyulara ilişkin video ve fotoğraflar 'sahalarımız ve arazi çalışmaları' bölümünde görülebilir).

Aydın-Germencik sahamızdaki üretim sondajı da başarıyla tamamlanmış ve yapılan testler ve sahadaki teknik analizler Germencik sahamızda 20 MW'ın üzerinde bir elektrik üretimi potansiyeli olduğunu ortaya koymuştur. (Kuyulara ilişkin video ve fotoğraflar 'sahalarımız ve arazi çalışmaları' bölümünde görülebilir). Aydın-Söke'deki ruhsat alanlarında derin üretim sondajları devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, bu sahalarda da büyük miktarda elektrik enerjisi üretim potansiyeli olduğunu göstermektedir.

Konvansiyonel jeotermal enerjiye ek olarak, SDS Enerji 2010 yılından beri İzmir-Dikili’deki Ar-Ge çalışmasını yürütmektedir. Bu proje Türkiye’deki ilk Kuru Kaya (Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler) Ar-Ge projesidir. Sözü edilen sahamızda gerekli jeolojik, yapısal jeolojik, jeofizik, jeokimyasal, ve uydu görüntüsü analizleri tamamlanmış olup, jeoteknik çalışmalar sürmektedir. Bu projemiz şirket-üniversite işbirliği anlayışı doğrultusunda gerek ülkemizdeki ilgili üniversite ve akademisyenler gerek Almanya'daki bazı üniversite ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti ve teknik destek alınmak suretiyle yoğun biçimde devam etmektedir.

Hedefimiz, ilk etapta, bu teknoloji kullanılmak suretiyle elektrik üretimine yönelik bir pilot santral kurmaktır. Bu projenin başarıyla sonuçlanması ile ülkemizde, bu teknoloji kullanılmak suretiyle önemli miktarda elektrik üretiminin önü açılmış olacaktır.

Kuru kaya Ar-Ge projemizin yurt dışında da tanıtımı yapılmış ve projemize ilişkin uluslararası jeotermal konferanslarda sunumlarda bulunulmuştur. 2013 yılında Almanya-Potsdam ve Essen’de yapılan jeotermal konferanslarda Ar-Ge projemizle ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca uluslararası hakemli dergilerinde de projemizle ilgili olarak makaleler yayınlanmaktadır. Bu meyanda 2015 yılında Environmental Earth Sciences dergisinde bir makalemiz yayınlanmıştır.