Felsefemiz

Bugün dünyamızda fosil enerji kaynaklarının giderek azalmakta olduğu bir gerçektir. Dünyamızda ve ülkemizde giderek artan enerji ihtiyacının karşılanmasında, elektrik enerjisinin payı giderek artmaktadır. Uzun yıllar kesintisiz üretim yapabilecek sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan jeotermalin önemi de giderek daha iyi anlaşılmakta ve bu kaynağın değerlendirilmesindeki çalışmalar hız kazanmaktadır.

Türkiye, jeotermal enerji potansiyelinin dünyada en yüksek olduğu ülkelerden birisidir. Çevre dostu olmasından ötürü, yenilenebilir enerji özellikle son on yılda dünya genelinde ön plana çıkmış ve ilgi odağı haline gelmiştir.

Ülkemizin, özellikle Ege Bölgesindeki jeotermal potansiyelinin varlığı ve öneminin tüm dünyada giderek daha iyi görüldüğü ve anlaşıldığı gözlenmektedir. Yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların da jeotermal sektörümüze giderek artan bir ilgi göstermekte oldukları müşade edilmektedir.

Amacımız, ruhsat sahalarımızda uygun alanlarda elektrik üretim santralleri kurmak, jeotermal enerji kullanımı ile büyük ölçekli seralar inşa etmek ayrıca jeotermal kurutma tesisleri, termal otel projeleri gibi jeotermal su kullanımı ile yapılabilecek diğer alanlarda faaliyet göstermektir.

Felsefemiz, yenilenebilir yeşil enerji projelerini hayata geçirmektir. Bu amaçla, petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanmadan ve jeotermal kaynağa zarar vermeden sürdürülebilir, optimal büyüklükte, çevre dostu projeleri gerçekleştirerek, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktır. Etüt çalışmaları sırasında sahaların potansiyelini en iyi şekilde belirlemek, riskleri minimize etmek amacıyla; yapılması gereken her türlü çalışma, analiz, test, ölçüm titizlikle yapılmış her veri ve bulgu uzman kişilerce değerlendirilmiş, raporlanmış ve karar alma süreci bilim ve teknolojinin gerektirdiği bir süreç içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Konvansiyonel jeotermal elektrik üretiminin yanı sıra “Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler” (Kuru Kaya) olarak tanımlanan yeni bir teknoloji ortaya çıkmıştır. Bu teknolojinin başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede kullanımına ilişkin Ar-Ge projeleri yürütülmektedir.

SDS Enerji de bu teknoloji ile elektrik üretimine yönelik bir Ar-Ge projesini İzmir-Dikili’de başlatmıştır.