Genel Bakış

Aydın ve İzmir İllerinde toplam 8 adet ruhsat sahasında ve 27.300 hektar alanda jeotermal enerji konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Başta elektrik enerjisi olmak üzere, seracılık, sağlık turizmi ve jeotermal enerjinin diğer faaliyet alanına giren sektörlerde çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.