Jeotermal Enerji

Hızlı bir büyüme trendi sergileyen, atıl yatırım kapasitesini değerlendiren ve gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapama sürecinde olan ülkemizin, muhtelif enerji kaynakları meyanında elektrik enerjisi tüketimi de hızla artmaktadır. Ülkemizde, 2015 yılı itibariyle yıllık yaklaşık 265 milyar kW saat olan elektrik tüketiminin 2021 yılında 450 milyar kW saat seviyelerinde olması öngörülmektedir. 2015 yılında yaklaşık 38 milyar dolar tutarındaki kaynağını enerji ithalatı için ödeyen Türkiye’nin, bu ithalatın bir bölümünün yenilenebilir yerli kaynaklarla uzun vadede ikame etmesi ve ithalat faturasını çok daha düşük rakamlara indirmesi mümkündür. Tabiatıyla bunun gerçekleşmesi ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki atıl zengin kaynaklarının geliştirilmesi, Ar-Ge çalışmaları ve yeni teknolojilerle bunların daha etkin kullanılması ve değerlendirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu şekilde önümüzdeki on yıllarda atılacak adımlarla enerji ithal faturamız düşürülerek, cari açık sorunumuzun çözümlenmesine de katkıda bulunulacaktır.