Kızgın Kuru Kaya (EGS)

Konvansiyonel yöntemlerin yanı sıra rezervuar olmayan belirli özelliklere sahip jeolojik formasyonlarda Kızgın Kuru Kaya (Geliştirilmiş jeotermal sistemeler) yöntemiyle elektrik üretimi çalışmaları tüm dünyada hız kazanmıştır. Konvansiyonel metotlar yeraltında rezervuarın ve gerekli diğer unsurların var olduğu alanlarda başvurulan yöntemdir. Bunun yanı sıra, kuru kaya kısaca; jeotermal akışkan rezervuarının olmadığı, ancak açılacak kuyulardan su enjekte edilerek yapay rezervuar oluşturulması, bu rezervuardan ısının çeşitli yollarla yeryüzüne transfer edilmesi ve buradan elde edilecek jeotermal akışkan (su ve/veya buhar) kullanılarak elektrik enerjisi üretilmesi, bir başka teknik olarak ortaya çıkmıştır. Bu uygulama “Kızgın Kuru Kaya (Hot Dry Rock, HDR)” olarak adlandırılmaktadır. Bu yeni teknoloji enerji sektörünün yoğun ilgisini çekmektedir.

Massachusetts Instutute of Technology’nin (MIT) bu konuda hazırladığı raporlara göre 2050 yılına kadar dünyada 100.000 MW elektriğin kuru kaya yöntemiyle üretilmesi öngörülmektedir. Uluslararası Jeotermal Derneği ise bu rakamı 80.000 MW olarak vermektedir.

SDS Enerji’nin İzmir İli, Dikili İlçesindeki ruhsat sahamız, bu teknolojinin uygulanması açısından uygun olup, 2010 yılında bir Ar-Ge çalışması başlatılmıştır. Ülkemizin milli ekonomisine, elektrik üretim potansiyeline, bilim ve teknolojiye önemli katkılarda bulunacağı kuşkusuz olan bu Ar-Ge projemizde, bir pilot santral kurma hedefine yönelik olarak çalışmalarımız sürmektedir.